Når du udfolder dit Potentiale, vil du opleve at dit selvværd og livsglæde gro hver dag. Til glæde for dig selv og alle omkring dig. Lær hvordan du afdækker dine evner og realiserer dem i dit liv.

Hvad er dit potentiale og hvorfor er det relevant?

Dit sande potentiale er dine iboende evner og kvaliteter. Alt det du er i stand til at være som menneske til gavn for dig selv og verden. Kun ved at udleve dit potentiale, vil du opleve den store glæde og lykke, der ligger i at være i konstant udvikling som menneske. At lære nyt og have klare mål og formål med dit liv.

Det er en fascinerende rejse af selvopdagelse, personlig vækst, disciplin og målrettet handling at udleve dit potentiale. Selvrealisering indebærer at forstå dine unikke styrker og svagheder, muligheder og udfordringer. Du vil opleve at kende dig selv helt ind i din kerne og blive din egen bedste ven. Når du har lært dig selv så dybt at kende føler du aldrig ensomhed mere men nyder derimod at hvile i dig selv.

Hvad er formålet med at udleve sit potentiale?

Formålet med at realisere dit potentiale er at føle, at du udlever dit sande jeg. Din essens og dit formål her i livet. Jeg taler naturligvis om dit positive potentiale. Det som har til formål at gavne både dig selv og din omverden.

At realisere sit fulde potentiale er en rejse, der kræver selvopdagelse, vedholdenhed og dedikation. Det kræver en konstant indsats og selvdisciplin. Belønningen står dog mål med indsatsen, da du udvikler sundt selvværd og selvtillid af at følge denne bane for dit liv. Du føler, at dit liv har en retning og formål. At du gør en forskel, hvilket fører til en følelse af lykke og livsglæde.

I det følgende giver jeg syv effektive tips til at hjælpe dig med at opnå dette mål.

8 trin til at afdække dit potentiale

Det er en livslang rejse at afdække, udvikle og realisere dit potentiale. Her får du 8 trin til at starte den.

1 Selvanalyse

Afdæk dine styrker, svagheder, værdier og passioner. Hvad inspirerer dig? Hvad ønsker du at opnå i livet? Hvordan kan du gavne verden med dine evner?

2 Mål og handlingsplan

Sæt klare mål for, hvad du ønsker at opnå på kort og lang sigt. Opdel dine mål i mindre, håndterbare skridt, og opret en handlingsplan for at nå dem.

3 Konstant læring

Søg læring fra bøger, podcasts, videoer, workshops og mentorer med veldokumenterede resultater, der tydeligt støtter dine fastlagte mål og potentiale.

4 Bevidst selvdisciplin

Selvdisciplin er nøglen til at opnå succes i enhver indsats. Skab sunde, bevidste vaner, der støtter dine mål og lær at forstå sindet for at arbejde med det.

5 Mål fremgangen

Når du måler din fremgang, opnår du dels følelsen af stolthed over resultaterne. Dels kan du rette ind, hvis du ikke følger din fastlagte plan.

6 Overvind hindringer

Modgang er naturlig. Din opgave er at finde vejen gennem dem med ny læring, sparring med ligesindede, coaches eller mentorer.

7 Træn dit sind

Du er nødt til at flytte dine egne grænser for at opnå dit fulde potentiale. Træn dit sind, selvtillid og selvværd hver dag for at lette processen.

8 Tag ansvar

Det er dit eget ansvar at finde og udleve dit potentiale. Tag ansvaret for dit liv, dine handlinger og vær ærlig overfor dig selv og andre hver dag.

1 Selvanalyse og reflektion starter rejsen

Det første trin på din rejse til at realisere dit potentiale er at foretage en ærlig evaluering af dine styrker, svagheder, værdier og passioner. Det er vigtigt at du bruger noget tid til at afklare, hvad der virkelig inspirerer dig, og hvad du ønsker at opnå i livet.

Jeg kan anbefale, at du laver et vision board på en væg med udklippede ord og billeder for at få klarhed over dine personlige tanker. Et andet effektivt værktøj er en dagbog, hvor du kan være hudløst ærlig overfor dig selv omkring dine tanker og ønsker. En tredje mulighed er en mentor eller coach. Hvis du ligefrem bruger alle tre teknikker, kommer du hurtigt i mål med denne del af processen og får et solidt grundlag til de næste trin.

Du vil i øvrigt opdage, at du kommer til at bruge teknikkerne til selvanalyse igen og igen. Det skyldes, at rammerne for dit potentiale udvider sig, efterhånden som du udvikler nye færdigheder, træner dit sind og flytter dine egne grænser.

Sådan skaber du vækst med en Blog

2 Skriv en handlingsplan med klare mål

Når du har afklaret dit potentiale og hvad du ønsker at opnå i dit liv, er tiden inde til at lægge en plan. Planen skal vise dig, hvordan du kommer fra dit nuværende punkt og til dit ønskede mål.

Jeg kan anbefale, at du bruger ‘Back from the Future Thinking’ udviklet af Brian Tracy. Teknikken er interessant for dig at kende, fordi det er svært for sindet at planlægge trinnene frem til en ukendt fremtid. Det er derimod nemt at kigge på et vision board over drømmelivet og derpå se de praktiske trin baglæns fra den ønskede fremtid og til dit nuværende liv.

Når du har skrevet planen med den teknik, arbejder du dig derpå fremefter med tidslinjen delt ind i klare trin. Sæt mål og delmål. Opdel dine mål i mindre, håndterbare skridt, og opret en handlingsplan for at nå dem. Hvis du går i stå, så brug Tracys metode igen, indtil planen ligger klar.

3 Planlæg din læring efter målene

Du kan ikke løse opgaver, du ikke forstår. Derfor er konstant læring en del af at realisere dit potentiale. Det er vigtigt, at du planlægger din læring og udvælger dine kilder til viden meget nøje. Tips fra YouTube Shorts er ikke en holdbar metode. Din hjerne har kun en vis kapacitet hver dag. Brug den fornuftigt.

Takket være nettet og sociale medier er det alt for nemt at forvilde sig ind i et net af dopaminboostere uden resultat. Inden du får set dig om, har du spildt dagen og din hjerne er udkørt og overstimuleret.

Løsningen er, at du nøje udvælger lydbøger, bøger og blogindlæg skrevet af erhvervsfolk, der tydeligt har forstand på deres fagområder. Du har ikke noget at gøre på YouTube, medmindre du sidder klar med en notesbog til at samle viden fra et interview med en af dine valgte kilder.

friske spirer miriam sommer

Søger du sparring?

Jeg er ikke uddannet coach.
Jeg deler dog ofte teknikker til at hjælpe dig fremad med dine planer for din online markedsføring.
Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Miriam Sommer
Tlf: 60246203

Selvdisciplin er som is

4 Selvdisciplin letter rejsen til målet

Nogle tror, at selvdisciplin begrænser din frihed. Det er helt misforstået, som alle selvstændige med succes vil fortælle dig. Selvdisciplin sætter dig derimod fri, fordi du lærer at styre dit egos nytteløse impulser om alverdens ting, der alligevel ikke gør hverken egoet eller dig tilfreds.

Nøglen er at træne din selvdisciplin til at fungere som en perfekt glattet bane af is frem til dit mål. Du skal stadig fokusere på at holde balancen og bruge kræfter til at glide fremad, men du kommer langt hurtigere frem på skøjter på isen, end ved at løbe i sneen ved siden af banen.

Selvdisciplin er konstant træning, men når dine mål er vigtige nok for dig, bliver det nemt at holde de sunde vaner, rutiner og planer, der støtter din fremgang. Jeg kan anbefale, at ofte kigger på dit vision board for motivation. Men husk i øvrigt at motivation er flygtig og derfor ikke kan bære din handling. Motivation kommer af, at du arbejder dig frem mod dine mål.

5 Mål din fremgang

En del af at have en plan er at måler din fremgang. Det giver dig dels glæden ved at se, du bevæger dig frem mod dine mål. Dels får du klart indblik i, om du er ved at vandre ud ad en uønsket gren. Uanset kan du sikre, at du holder dig til planen. Du kan måle din fremgang på flere måder: Tidsmæssig, økonomisk, læring, projektudvikling. Hvis projektet er så stort, at du har inddelt det i delmål, vil opnåelsen af dem også vise dig fremgangen.

Personligt skriver jeg en fysisk liste over mit mål opdelt i delmål og sætter det på væggen. Jeg sætter hak ved hver af den, som jeg opnår dem. Sådan bevarer jeg overblikket og får et naturligt dopaminboost hver gang jeg ser, at jeg bevæger mig fremad. Et eksempel er denne blog med den tilhørende nye podcast. Jeg har blogget i mange år, men podcasting er nyt for mig. Mit mål er dels at podcaste med mig selv og dels interviewe fagfolk, som kunne være spændende at lære af. Jeg har brugt Back From the Future Thinking til at lægge planen bagfra og derpå rettet hvert trin ind for til sidst at sætte tidslinjen for projektet op på min væg. Sådan kan jeg hakke af hver gang jeg har opnået et delmål i mit projekt.

Hvis du står stille, er årsagen ofte manglende forståelse af en udfordring eller overblik over en opgave. Det kan du løse ved at opdele opgaven/målet i flere mindre dele. Snart vil det fremstå langt mere overskueligt, og du bevæger dig fremad igen.

6 Overvind forhindringer

Det er naturligt, at der er udfordringer og modgang på din rejse mod at realisere dit potentiale. Husk på at du udvikler dig som gennem smerten, hvis du forstår at bruge den konstruktivt. Udfordringerne er muligheder for vækst og udvikling af din personlighed og forretning. Jeg arbejder fra to vinkler for at overvinde udfordringer. Den mentale og den fysiske.

Min mentale teknik til at komme gennem udfordringer handler om at sætte hændelsen i perspektiv. Forestil dig, at du står på en vej og at forhindringen er en sten på vejen, som du har stødt foden på. Du kan se rundt om stenen og selvom det gør ondt i foden, kan du altid komme forbi den og fortsætte din vej hen ad stien. Tricket er, at du sørger for at komme videre hurtigst muligt og lader stenen ligge på stien bag dig. Du kan med fordel øve dig i perspektivtanken hver dag, så den er nem at bruge under pres.

Den fysiske er at bruge din selvdisciplin til at komme forbi udfordringen. Alle udfordringer trækker på din mentale energi, hvilket påvirker dit stressniveau. Det kan føre til søvnløshed og så kører loopet. Jeg bruger fysisk træning, meditation, grøn mad og faste døgnrytmer til at beskytte min krop under pres. Tricket er, at du fastlægger de sunde vaner, når du trives. Det gør det langt nemmere at stramme ind, når du har brug for at passe ekstra på din krop under udfordringer.

7 Træn dit sind til udvikling

Hjernen er evolutionært skabt til at holde dig i det velkendte. Det vil sige i det miljø og de livsomstændigheder, der er kendte for dig i din hverdag.

Det giver dig en ‘interessant’ udfordring, når du forsøger at gøre noget nyt i dit liv. Hjernen forsøger nemlig at trække dig tilbage i trygheden ved at sende ubehagelige impulser og frygtsomme tanker ud i dit sind. Du oplever stress, får mareridt om skrækscenarier, ‘lyst’ til at spise usundt og trang til at trække dig væk fra det ukendte. Jeg har flyttet mine grænser hele livet og kan fortælle dig, at det aldrig ændrer sig. Hjernen er en bangebuks.

Heldigvis er der flere teknikker, du kan kombinere til at arbejde med din hjerne i stedet for imod den. Den ene skal du holde dine sunde rutiner, specielt når du er i processen med at flytte dine mentale grænser til at favne det nye liv. Når du giver kroppen sund mad, træning, søvn og faste døgnrytmer, bliver hjernen i det mindste ikke stresset ekstra over at kroppen mangler omsorg.

Den anden er meditation og visualisering. Den første har til formål at sænke stressniveauet i hjernen og bringe den i flow. Den anden er for at vise din hjernen, hvordan den ukendte fremtid ser ud som om du allerede lever den nu.

Den tredje teknik er at træne din selvtillid og selvværd hver dag for at tro på dit potenitale. Det gør du gennem positiv selvtale og fejring af dine succeser. Desuden kan du med fordel træne du dig selv i at lægge negative tanker fra dig og i stedet fokusere på dine mål.

8 Tag ansvar for alt i dit liv

Det er dit eget ansvar at finde og udleve dit potentiale. Det er en krævende proces, men den er også det, der gør livet til et spændende eventyr. For når du presser dig selv til at lære nyt, flytter grænser og sætter mål, får dit liv retning.

Hvis du desuden udlever dit potentiale, for at dit liv skal være både dig selv og verden til gav, får dit liv formål. Når du kommer dertil, bliver du ustoppelig. Du tager helt naturligt fuldt ansvar. Ansvar for din indre og ydre udvikling. Ansvar for at være til glæde og gavn for både dig selv og dem du lader være en del af dit liv. Du træner naturligt dit sind til at holde egoet i korte seler, for dit liv skal ikke spildes mere.

Fordi du søger fremad, er dit sind er i konstant udvikling. Du lærer at nyde det, uanset hvad livet byder på. For du ved, at alt er læring. Det fører til, at du får forståelse af dit eget sind og ved, at du kan regne med dig selv. Det giver naturligt selvværd. Det fascinerende er, at du aldrig bliver ensom igen, når du kommer dertil. Det lyder måske overraskende, men jeg kan personligt skrive under på den udtalelse. Jeg nyder vitterlig at have mig selv som selskab.

Jeg er også meget social og nyder at lære nyt af andre mennesker, men mit samvær er lige så meget en naturlig træning i bare ‘at være’ i selskab med andre. Det vil sige at forstå, hvad det andet menneske og jeg selv ønsker af vores samvær og sørge for, at vi begge føler os beriget af tiden sammen. Igen er det nemlig et spørgsmål om ansvar at være og give godt selskab, så du udlever dit potentiale i alt.

Vil du hurtigt i mål?

Er du klar til at præsentere dit projekt online?

Jeg har ofte hjulpet kunder fra den første idé til et salgbart produkt via site, shop, blog, video, fotos og SoMe. Jeg hjælper dig med at afklare, hvordan du bedst præsenterer dit projekt online med farver, tekster, grafik og stil. Jeg lærer dig at afdække målgrupper og hvordan du bedst markedsfører til dine ønskede kunder.

I løbet af vores samarbejde deler jeg min viden med dig, så du kan træffe velovervejede beslutninger for dit projekt.

Min viden er dels baseret på min uddannelse i markedsføring og branding fra Københavns Universitet i 2008. Dels kommer den af, at jeg har haft mit eget firma og shop siden 2010.

Er du nysgerrig? Det er ganske gratis at høre mere om dine muligheder. Mit nummer er 60246203.

Jeg ser frem til at høre fra dig.
Miriam Sommer

Miriam Sommer webbureau - SEO, Tekster, CRO